Niezwyciężeni | Muse – Invincible

wsparcie kobiet

Ten odcinek cyklu Kreatywne Lektura Muzyczna będzie poświęcony wspólnej sprawie. Fani zespołu Muse zapewne od lat czekali na ten moment, gdy piosenki opisujące zjednoczenie, wsparcie i walkę o wspólny cel w dobie dezinformacji medialnej, teorii spiskowych i szerszego odbioru tak zwanego ‚nowego porządku świata’ — staną się jak najbardziej aktualne w dyskusji społecznej. Oto jesteśmy w tym miejscu.

W tej odsłonie tłumaczenie tekstu utworu Muse — ‚Invincible’ | ‚Niezwyciężeni’, które dedykuję ruchom prospołecznym, wyrażającym obecnie swój brak zgody na naruszanie praw człowieka w Polsce — dziękuję szczególnie Wam, kobiety, za śmiałe ukazanie jak dążąc do uszanowania prawdy i wolności trwamy w tym wszystkim razem.

A RAZEM JESTEŚMY NIEZWYCIĘŻENI

Więcej na temat serii w pierwszym wpisie z kategorii Kreatywna Lektura Muzyczna.

Zapraszam do Muzycznej Lektury! — Kreatywny Kajetan


INVINCIBLE
NIEZWYCIĘŻENI

Follow through
Spełnij swe plany
Make our dreams come true
Spełnij nasze sny
Don’t give up the fight
Nie poddaj walki tej
You will be alright
Wszystko będzie okej
Cause there’s no one like you
Bo nie ma drugiego jak Ty
In the universe
W całym Wszechświecie

Don’t be afraid
Już się nie bój
What you’re mind conceals
Co skrywa umysł Twój
You should make a stand
Mógłbyś zmienić postawę
Stand up for what you believe
Stanąć za tym, w co wierzysz

|

And tonight we can truly say
I w tę noc, możemy naprawdę rzec
Together we’re invincible
RAZEM jesteśmy NIEZWYCIĘŻENI

And during the struggle
I w tej potyczce
They will pull us down
Będą ściągać nas w dół
But please, please let’s use this chance to
Lecz proszę, proszę, użyj tej szansy by
Turn things around
Zmienić obrót spraw

And tonight we can truly say
I w tę noc, możemy naprawdę rzec
Together we’re invincible
RAZEM jesteśmy NIEZWYCIĘŻENI

|

Do it on your own
Zrób to jak chcesz
Makes no difference to me
Nie robi różnicy mi
What you leave behind
Co zostawiasz za sobą
What you choose to be
Kim wybierasz, by być

and whatever they say
A cokolwiek powiedzą
You’re soul’s unbreakable *
Jesteś z niezniszczalnej duszy *

|

And during the struggle
I w tej potyczce
They will pull us down
Będą ściągać nas w dół
But please, please let’s use this chance to
Lecz proszę, proszę, użyjmy tej szansy by
Turn things around
Zmienić obrót spraw

And tonight we can truly say
I w tę noc, możemy naprawdę rzec
Together we’re invincible
RAZEM jesteśmy NIEZWYCIĘŻENI

|

Together we’re invincible
RAZEM jesteśmy NIEZWYCIĘŻENI

|


przypisy

* — Jesteś z niezniszczalnej duszy w dostępnym na LyricFind tekście ten fragment brzmi: ‚You’re soul’s unbreakable‚ = dosłownie ‚Jesteś tym, co nie do złamania w duszy’.
Z początku ten fragment tłumaczenia odnotowałem na bazie usłyszanego zdania „Your soul’s unbreakable.„, czyli po prostu „Twoja dusza jest nie do złamania.” (w tej prostej formie jest też dostępny na serwisie genius.com, jednym z największych źródeł tekstów utworów muzycznych w Sieci) — a jednak w ujęciu takim, w jakim tekst został oficjalnie udostępniony na Google, zdanie to również ma sens — w dodatku, sens głębszy. Jako „fanatyk teorii spiskowych” i „buntownik widzący świat inaczej” Matt Bellamy uwielbia umieszczać takie niezauważalne ‚rebusy’ w swoich tekstach. To zdanie sugeruje bowiem, że jako jednostka nie posiadasz swojej duszy — jesteś za to niezniszczalną częścią duszy wspólnej wszystkim. Takie stwierdzenie świetnie pasuje do tego konkretnego utworu muzycznego (RAZEM jesteśmy NIEZWYCIĘŻENI, prawda?), postanowiłem więc w swoim tłumaczeniu oprzeć się właśnie na tej wersji, zakładającej „udział we wspólnej duszy”


ŹRÓDŁA:

OFICJALNY KLIP WIDEO UTWORU na YouTube

TEKST ORYGINALNY UTWORU

ŹródłoLyricFind
Autorzy utworu: Matt Bellamy / Matthew James Bellamy
Tekst utworu Invincible © Warner Chappell Music, Inc

TŁUMACZENIE

Kajetan Wiecha | Kreatywny Kajetan (własne)

FOTOGRAFIA TYTUŁOWA

Photo by Rafał Szczawiński on Unsplash

Tłumaczenie tekstu utworu oraz oficjalny klip audio publikuję wyłącznie w celach niekomercyjnych i edukacyjnych, zgodnie z prawem cytatu w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa oraz nauczanie.

Zmarznięty | Madonna – Frozen

Kolejny odcinek cyklu, w którym dzielę się szczegółowym autorskim tłumaczeniem i interpretacją tekstów popularnych utworów muzycznych, będzie utrzymany w zimowej atmosferze refleksji, jak przystało na dzień, który powtarza się w kalendarzu raz na cztery lata. Prawdopodobnie każdy z nas kiedyś słyszał ten popularny utwór — czy jednak byliśmy w stanie uchwycić głęboki przekaz oryginalnego tekstu i teledysku oraz dostrzec w nich subtelnie ukryte symbole, przykryte falującymi w pustynnym wietrze szatą i włosami czarnej Madonny?

W tej odsłonie tłumaczenie tekstu utworu Madonny — ‚Frozen’ | ‚Zmarznięty’ w „nieco bardziej poetyckim” wydaniu — postarałem się, aby polskie tłumaczenie odpowiednio wydobyło rytmikę słów i zmyślnie przesłonięte woalem tajemnicy treści. W przypisach umieszczam tłumaczenie dosłowne niektórych spośród fragmentów, w których zdecydowałem się użyć zwrotów synonimicznych, choć mogących wprowadzać w błąd osoby znające język angielski w średnim stopniu i chcących uczynić z tego tłumaczenia pomoc dydaktyczną.

Więcej na temat serii w pierwszym wpisie z kategorii Kreatywna Lektura Muzyczna.

Zapraszam do Muzycznej Lektury! — Kreatywny Kajetan


Frozen
Zmarznięty

You only see what your eyes want to see
Widzisz to co w twoim wzroku chce tkwić

How can life be what you want it to be
Jak życie ma być tym którym chcesz żyć

You’re frozen
Zmarznięty
When your heart’s not open
Z sercem swym zamkniętym*

You’re so consumed with how much you get
Pochłania cię to jak wiele masz
You waste your time with hate and regret
Marnujesz czas na nienawiść i żal

You’re broken
Rozdarty**

When your heart’s not open
Z sercem nie otwartym

Mm, if I could melt your heart
ॐ*** gdybym stopić mogła twe serce
Mm, we’d never be apart
ॐ nie rozdzieliłoby nas nic więcej

Mm, give yourself to me
ॐ siebie oddaj mnie

Mm, you hold the key
ॐ zatrzymaj klucz****

|

Now there’s no point in placing the blame
Już traci sens osądzanie wzajemnie
And you should know I suffer the same
I proszę wiedz, dźwigam to samo brzemię*****
If I lose you
Jeśli stracę ciebie
My heart will be broken
Serce me przepadnie

|

Love is a bird, she needs to fly
Miłość to ptak, wznosić się chce
Let all the hurt inside of you die
Pozwól by ból cały w tobie zgasł wnet

You’re frozen
Zmarznięty
When your heart’s not open
Z sercem swym zamkniętym

|

Mm, if I could melt your heart
ॐ gdybym stopić mogła twe serce
Mm, we’d never be apart
ॐ nie rozdzieliłoby nas nic więcej
Mm, give yourself to me
ॐ siebie oddaj mnie
Mm, you hold the key
ॐ zatrzymaj klucz

|

You only see what your eyes want to see
Widzisz to co w twoim wzroku chce tkwić

How can life be what you want it to be
Jak życie ma być tym którym chcesz żyć
You’re frozen
Zmarznięty
When your heart’s not open
Z sercem swym zamkniętym

Mm, if I could melt your heart
ॐ gdybym mogła stopić twe serce
Mm, we’d never be apart
ॐ nie rozdzieliłoby nas nic więcej
Mm, give yourself to me
ॐ siebie oddaj mnie
Mm, you hold the key
ॐ zatrzymaj klucz

Mm, if I could melt your heart
ॐ gdybym stopić mogła twe serce
Mm, we’d never be apart
ॐ nie rozdzieliłoby nas nic więcej
Mm, give yourself to me
ॐ siebie oddaj mnie
Mm, you hold the key

ॐ ty trzymasz klucz …****

|

Czy mogłabym rozpuścić twe serce******

|


przypisy

* — Z sercem swym zamkniętym dosłownie: ‚When your heart’s not open‚ = ‚Gdy Twe serce nie jest otwarte’.

** — Rozdarty — dosłownie ‚broken‚ może oznaczać ‚złamany / zepsuty / zniszczony / załamany / w stanie bankructwa‚ — na potrzeby rytmiki użyłem jednak słowa, które w j. angielskim poprawniej określałoby użyte słowo ‚torn

*** — ॐ (czyt. ‚OuM’) — według tradycyjnej hinduskiej scholastyki religijnej, jest to pierwotny dźwięk Wszechświata — głoska, od której wywodzą się wszystkie znane głoski, a więc także wszystkie słowa znane ludziom. Dźwięk ten jako samodzielne sanskryckie słowo oznacza nieskończoną Harmonię w stanie idealnej równowagi. Jest powszechnie używany jako inwokacja w hinduskich mantrach (niczym polski wołacz : „O, …!”), a w praktykach medytacyjnych jako dźwięk balansujący głos i oddech, a to ze względu na sposób, w jaki idealnie wykorzystuje narządy mowy w stanie swobodnego przepływu powietrza przez otwartą krtań i gardło (dźwięk ‚O’ lub ‚A’), zostając płynnie zamkniętym przez proste zamknięcie ust (które jest wtedy słyszane jako nosowe ‚M’) — spróbuj i Ty.
Madonna w tym utworze wydobywa rozpoczynające każdy werset refrenu „Mm” dokładnie w taki sposób, w jaki brzmi prawidłowo „zamknięte” OuM — oraz w pewnym momencie załączonego powyżej oficjalnego teledysku ukazuje tatuaż z zapisem na swojej dłoni. Nie mogłem się więc powstrzymać przed tym, aby przy okazji tłumaczenia na polski o tym dźwięku nie wspomnieć. 😉

**** — zatrzymaj klucz / ty trzymasz klucz — szerzej na temat tej poprawnej na obydwa sposoby polskiej interpretacji tego samego wyrażenia w języku angielskim — poniżej w sekcji nota tłumacza.

***** — dźwigam to samo brzemię — dosłownie: „And you should know I suffer the same” = „I powinieneś wiedzieć, że cierpię tak samo„.

****** — Czy mogłabym rozpuścić twe serce — angielski wyraz ‚if‚ można rozumieć zarówno jako wstęp do zdania w formie przypuszczającej (‚gdyby‚), jak i jako wstęp do pytania (‚czy‚) — tak więc interpretacja znów jest tu po stronie tłumacza, w oparciu o przyjęty kontekst.


nota tłumacza

Najistotniejszym bodaj elementem tego tekstu, który rzuca nowe światło na zrozumienie jego przekazu, gdy zostanie dostrzeżony w oryginalnym angielskim zapisie, jest podwójne znaczenie kończącego refren zwrotu ‘you hold the key’ :

you hold the key = forma oznajmująca: ty trzymasz klucz
you hold the key = forma rozkazująca: potrzymaj / zatrzymaj klucz

W języku angielskim formę rozkazującą zdania możemy utworzyć w bardzo prosty sposób — po prostu stosując bezokolicznik, który może (choć nie musi) zostać uzupełniony o zaimek osobowy (np. ‚take it‚ = ‚bierz to‚) — jednak zwyczajowe przyjęcie bezokolicznika jako formy rozkazującej zostaje poprawnie osadzone w kontekście jedynie w przypadku, gdy osoba, do której kierujemy prośbę / rozkaz to ‚ty’ lub ‚wy’ (czyli jak w powyższym tekście — ‚you’). Z tego względu często forma zdania zawierającego bezokolicznik oraz zaimek ‚you‚ jest traktowana jako podkreślenie przez mówiącego, że ten ma na myśli formę oznajmującą.

W kontekście refrenu tego utworu łatwo jest zinterpretować dowolnie sekwencję zdań ‚Give yourself to me | You hold the key‚ jako albo dwukrotnego użycia formy rozkazującej z rzędu, albo podkreślenia przy pomocy zaimka ‚you‚, że drugie zdanie jest oznajmujące, nie rozkazujące. Obie metody interpretacji są w tym przypadku poprawne.


Wychodząc jeszcze na moment z retoryki dydaktycznej i zwracając się ponownie w kierunku poetyckiej i osobistej interpretacji tego mistrzowsko wyśpiewanego tekstu w akompaniamencie genialnego teledysku, podsumuję to tłumaczenie następująco :

Jeśli unosząca się nad powierzchnią pustyni Madonna w rozwianych czarnych szatach i włosach mówi do Ciebie : ‚Jesteś zmarznięty, gdy twe serce nie jest otwarte‚, po czym prosi abyś oddał jej swoją osobowość w opiekę (‚Give your Self to me‚), sugerując przy tym, abyś ‚zostawił sobie klucz‚ …

Czyż nie jest to idealne odbicie nieświadomego działania wypartego żeńskiego pierwiastka psyche mężczyzny, który w formie sennej wizji pozwala zrozumieć jak poprawnie wyrażać swoje męskie emocje („otworzyć serce”) poprzez pozbycie się irracjonalnego lęku przed okazywaniem światu świadomie swojej męskiej (ludzkiej) wrażliwości (ten właśnie lęk symbolizuje „klucz”) ? Jak dla mnie — owszem.

Jednym zdaniem — utwór ten rozumiem jako skierowaną do ‚nieczułych’ mężczyzn lekcję otwartego wyrażania emocji poprzez zastąpienie lęku pełnym zaufaniem kobiecemu miłosierdziu — lekcję ujętą w niemal idealnej formie.

Czy mógłbym w ten sposób stopić Twe serce?


ŹRÓDŁA:

OFICJALNY KLIP WIDEO UTWORU na YouTube

TEKST ORYGINALNY UTWORU

Autorzy utworu: Madonna Ciccone / Patrick Leonard
Tekst utworu Frozen © Sony/ATV Music Publishing LLC, Warner Chappell Music, Inc

TŁUMACZENIE

Kajetan Wiecha | Kreatywny Kajetan (własne)

FOTOGRAFIA TYTUŁOWA

Photo by Tadeusz Lakota on Unsplash

Tłumaczenie tekstu utworu oraz oficjalny klip audio publikuję wyłącznie w celach niekomercyjnych i edukacyjnych, zgodnie z prawem cytatu w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa oraz nauczanie.

Słodka Harmonia | The Beloved – Sweet Harmony

| Złączmy się Razem |
| Teraz już |

| Och tak |
|W Słodkiej Harmonii |

Tegoroczne Przesilenie jest dla mnie, i dla wielu z Was zapewne też, wyjątkowym czasem sprzyjającym głębokiej refleksji, wielkim przemianom i uwolnieniu pokładów twórczej myśli.

W pędzącym coraz szybciej świecie warto ten spokojny czas wykorzystać, aby przystanąć na chwilę, uciszyć myśli, otoczyć się poczuciem bezpieczeństwa, ciepłem swoim i swoich bliskich oraz niezachwianą wiarą w to, że kolejny rok znów przyniesie nam i całemu światu dostatek słodkich owoców naszej wspólnej Świadomej Kreatywności.

Odpoczywając od biegu w świątecznej zadumie pamiętajmy zawsze, jak ważnym jest aby obdzielać innych naszymi dobrymi życzeniami i pozytywną energią.
Pamiętajmy o tym, że co dzień *wspólnie* tworzymy nowy, lepszy świat, niezależnie od różniących nas wyznań, kultur i doświadczeń.

Wraz z twórczym tłumaczeniem nietypowej ‚kolędy świątecznej’ z 1993 roku, w wykonaniu mało znanej dziś grupy Ukochani (The Beloved), z raczej rzadko słyszanego w całości albumu pt. Świadomość (Conscience) …

Z całego serca życzę Nam wszystkim
spokojnego
i pełnego inspiracji
Świątecznego Czasu,

w miłym gronie rodziny, bliskich
i prawdziwych Siebie.

— Kajetan

W tej odsłonie tłumaczenie tekstu utworu grupy The Beloved — ‚Sweet Harmony’ | ‚Słodka Harmonia’. Więcej na temat serii w pierwszym wpisie z kategorii Kreatywna Lektura Muzyczna.

Zapraszam do Muzycznej Lektury! — Kreatywny Kajetan


Sweet Harmony
Słodka Harmonia

Is it right or wrong
Prawość to czy błąd
Try to find a place
Szukać nadal miejsc
We can all belong?
Na nasz wspólny dom?
Be as one
Jednym być
Try to get on by
Budować zrozumienie
If we unify?
Poprzez zjednoczenie
We should really try…
Może spróbujmy naprawdę

All this time
Cały czas
Spinning round and round
Krążąc z kąta w kąt
Made [ the same mistakes ]
Popełniamy { wciąż }
That we’ve { always } found
[ Ten sam wieczny błąd ]
Surely now
Śmiało dziś
We could move along
Iść możemy wprzód
Make a better world?
Czyniąc lepszym świat?
No it can’t be wrong
To nie może być zły krok

|

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak

|

Time is running out
Czas ucieka nasz
Let there be no doubt
Niewątpliwie już
We should sort things out
Ułożyć mamy ruch
If we care
Jeśli dbamy
Like we say we do
Jak mówimy tu
Not just empty words
Nie garść pustych słów
For a week or two
Na tydzień do dwóch

Make the world
Uczyń świat
Your priority
Priorytetem swym
Try to live your life
Spróbuj życiem żyć
Ecologically
Ekologicznym
Play a part
Rolę swą …
In a greater scheme
… wciel | W plan wielki ten
Try to live the dream
Spróbuj spełnić sen
On a wider scene
Na wielkiej ze scen

|

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak

Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak

|

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Oh yeah
Och tak

Oh yeah
Och tak

Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak

Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak
Oh yeah…
Och tak…

|


ŹRÓDŁA:

OFICJALNY KLIP WIDEO UTWORU na YouTube

Autorzy utworu: Helena Marsh / Jon Marsh
Tekst utworu Sweet Harmony © Downtown Music Publishing

TŁUMACZENIE

Kajetan Wiecha | Kreatywny Kajetan (własne)

FOTOGRAFIA TYTUŁOWA

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Tłumaczenie tekstu utworu oraz oficjalny klip wideo publikuję wyłącznie w celach niekomercyjnych i edukacyjnych, zgodnie z prawem cytatu w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa oraz nauczanie.

Pożegnanie Lunaparku | White Lies – Farewell To The Fairground

Oto kolejny z serii wpisów cyklu, w którym dzielę się szczegółowym autorskim tłumaczeniem i interpretacją tekstów popularnych utworów muzycznych. W tej odsłonie tłumaczenie tekstu utworu grupy White Lies — ‚Farewell To The Fairground’ | ‚Pożegnanie Lunaparku’. Więcej na temat serii w pierwszym wpisie z kategorii Kreatywna Lektura Muzyczna.

Zapraszam do Muzycznej Lektury! — Kreatywny Kajetan


Farewell To The Fairground
Pożegnanie Lunaparku

The light’s still in our eyes
Blask w naszych oczach tkwi
We’re leaving this whole fairground behind
Zostawiamy cały ten lunapark
It’s a dream that’s going cold
To sen, co stygnie już

The circus never dies
Ten cyrk nie zamiera
The act forever haunts these skies
Pokaz wiecznie nawiedza te nieba
I know we cannot stay
Wiem, nie zostaniemy tu

|

Farewell to the fairground
Żegnaj, lunaparku
These rides aren’t working anymore
Karuzele nie ruszą już
Goodbye to this dead town
Do widzenia, martwe miasto
Until the ice begins to thaw
Kiedy
już zacznie topnieć lód

|

This place used to gleam
To miejsce zdobił błysk
I see it in my hopeful dreams
Widok z pięknych marzeń mych
Now I have to get away
Teraz muszę uciec stąd

We move towards the stars
Ruszamy w stronę gwiazd
And all that we touch becomes ours
Wszystko czego tkniemy dotknie nas
Let’s keep warm till it’s day
Grzejmy się, póki dzień

|

Farewell to the fairground
Żegnaj, lunaparku
These rides aren’t working anymore
Karuzele nie ruszą już
Goodbye to this dead town
Do widzenia, martwe miasto
Until the ice begins to thaw
Kiedy już zacznie topnieć lód

We’ll head south, just hold my hand now
Ku południu, tylko złap mą rękę
I feel like I’m casting off my clothes
Czuję, jakbym odrzucał okrycia
And I’m running through the snow towards the sunset
I biegnę poprzez śnieg, gdzie zachód słońca
And I’m always with you
I zawsze jestem z tobą

|

Keep on running
Ciągle biegnij
Keep, keep on running
Wciąż, ciągle biegnij
There’s no place like home
Nie ma to, jak dom
There’s no place like home
Bez miejsca jak dom

|

Farewell to the fairground
Żegnaj, lunaparku
These rides aren’t working anymore
Karuzele nie ruszą już
Goodbye to this dead town
Do widzenia, martwe miasto
Until the ice begins to thaw
Kiedy już zacznie topnieć lód

We’ll head south, just hold my hand now
Ku południu, tylko złap mą rękę
I feel like I’m casting off my clothes
Czuję, jakbym odrzucał okrycia
And I’m running through the snow towards the sunset
I biegnę poprzez śnieg, gdzie zachód słońca
And I’m always with you
I jestem zawsze z tobą

|


nota tłumacza

Kolejny odcinek cyklu „bierze na tapetę” jeden z moich ulubionych utworów ze studenckich czasów. Brytyjski zespół White Lies zdobył szczyty popularności niedługo po wydaniu swojej debiutanckiej płyty To Lose My Life…, na której słuchacze i krytycy odnaleźli silne inspiracje charakterystycznym dla Zjednoczonego Królestwa niecodziennym stylem i kontynuację nurtu reprezentowanego przez takie angielskie sławy alternatywnego rocka, jak Joy Division, Interpol, Editors czy The Killers.

To Lose My Life…, jak dla mnie, wygrywa rock’owe konkursy popularności w 2009 roku ze względu na połączenie prostej, przyjemnej dla ucha — a przy tym technicznie wyśmienitej — warstwy muzycznej z bardzo (bardzo) dobrą liryką utworów.

Farewell To The Fairground jest dla mnie osobiście najlepszą piosenką na albumie, właśnie ze względu na spójną i rozbudowaną lirykę, wciągającą słuchaczy w emocjonalną podróż. Utwór prezentuje w intrygujący sposób historię, która stała się dla mnie motywem powracającym we wspomnieniach przez lata.

Gdy na horyzoncie życia pojawia się kolejna wielka zmiana, przypominam sobie obraz świata wokół jako pustego lunaparku pokrytego lodem, marznącego w wątłym blasku wiecznie ściganego przez nas zachodzącego słońca…

Oczywiście, nie byłoby w tej serii utworu bez jakiegoś genialnego zabiegu językowego wykorzystanego w tekście. W przypadku tej piosenki wyryte na zawsze w umyśle słowa mówią:

„There’s no place like home”

1. (idiom) „Nie ma to, jak w domu”
2. (dosłownie) „Nie ma takiego miejsca, jak dom”

i pozostawiają słuchaczom pole do interpretacji obrazu opuszczanego po raz kolejny umierającego wesołego miasteczka. Czy ruszamy dalej z nadzieją w poszukiwaniu nieporównywalnego do innych miejsca, zwanego domem? A może z każdym kolejnym pożegnaniem uświadamiamy sobie, że sensem naszego życia jest pogoń za marzeniem, które nigdy się nie ziści?

.


ŹRÓDŁA:

OFICJALNY KLIP WIDEO UTWORU na YouTube

TEKST ORYGINALNY UTWORU

Autorzy utworu: Charles Cave / Harry Mcveigh / Jack Brown
Tekst utworu Farewell to the Fairground © BMG Rights Management

TŁUMACZENIE

Kajetan Wiecha | Kreatywny Kajetan (własne)

Tłumaczenie tekstu utworu oraz oficjalny klip wideo publikuję wyłącznie w celach niekomercyjnych i edukacyjnych, zgodnie z prawem cytatu w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa oraz nauczanie.

Rozłudzeni | A Perfect Circle – Disillusioned

Przed Wami pierwszy z serii wpisów cyklu, w którym dzielę się szczegółowym autorskim tłumaczeniem i interpretacją tekstów popularnych utworów muzycznych. W tej odsłonie tłumaczenie tekstu utworu grupy A Perfect Circle — ‚Disillusioned’ | ‚Rozłudzeni’. Więcej na temat serii w pierwszym wpisie z kategorii Kreatywna Lektura Muzyczna.

Zapraszam do Muzycznej Lektury! — Kreatywny Kajetan


Disillusioned
Rozłudzeni

(Dope-dope-dopamine, on dopamine…)
(Doping-ćpanie-dopamina, na dopaminie…)*

We have been overrun by our animal desire
Zostaliśmy przejęci** przez nasze zwierzęce pragnienie
Addicts of the immediate keep us obedient and unaware
Uzależnieni od natychmiast utrzymują nas w posłuszeństwie i nieuwadze
Feeding this mutation, this Pavlovian despair
Karmiąc tę mutację, tę rozpacz Pawłowa***

We’ve become disillusioned
Staliśmy się rozłudzeni
So we run towards anything glimmering
Więc pędzimy ku wszystkiemu co błyszczy

|

Time to put the silicon obsession down
Czas odstawić tę krzemową obsesję****
Take a look around, find a way in the silence
Rozejrzeć się, odnaleźć drogę w ciszy
Lie supine away with your back to the ground
Ułożyć na wznak plecami na ziemi

Dis- and re-connect to the resonance now
Roz- i po-łącz się teraz z wibracją
You were never an island
Nigdy nie byłeś wyspą

Unique voice among the many in this choir
Wyjątkowy głos wśród wielu w tym chórze
Tuning into each other, lift all higher
Dostrajając je z sobą, unieś wszystkie ku górze*****

|

(Dopamine, on dopamine…)
(Dopamina, na dopaminie…)

Willingly been re-wired by clever agents within
Własnowolnie przetaktowani przez sprytne wewnętrzne czynniki
Looping our reflections, our obsessions draw us in
Zapętlając nasze refleksje, nasze obsesje wciągają nas
Fix and fixation, no sentience beyond
Umiejscowienie i utrwalenie, żadnego pojęcia ponad to

We’ve become disillusioned
Staliśmy się rozłudzeni
So we dive like crows towards anything glittering
Więc nurkujemy jak wrony ku wszystkiemu co się świeci

|

Time to put the silicon obsession down
Czas odstawić tę krzemową obsesję
Take a look around, find a way in the silence
Rozejrzeć się, odnaleźć drogę w ciszy
Lie supine away with your back to the ground
Ułożyć na wznak plecami na ziemi
Dis- and re-connect to the resonance now
Roz- i po-łączyć się z wibracją teraz
You were never an island
Nigdy nie byłaś wyspą

Unique voice among the many in this choir
Wyjątkowy głos wśród wielu w tym chórze
Tuning into each other, lift all higher
Dostrajając się do siebie, unieśmy wszystkie ku górze

|


przypisy

* — dopaminajest neuroprzekaźnikiem wytwarzanym w mózgu i rdzeniu kręgowym; obok serotoniny jest traktowana jako jeden z najważniejszych czynników pozwalających na pracę tzw. ‚układu nagrody‚ w mózgu, który odgrywa istotną rolę w grupie procesów mózgowych, kontrolujących działanie procesów motywacji, pożądania i pragnienia.
Poziom dopaminy wpływa między innymi na takie stany i funkcje organizmu, jak nastrój, sen, uczenie się, ruch, koncentracja, uważność, przepływ krwi.
Zbalansowany poziom dopaminy w organizmie umożliwia płynne wykonanie działań odruchowych bez udziału świadomości oraz reguluje poziom adrenaliny, co wpływa na usprawnienie efektywności naszych nawykowych działań i upewnia mózg, że znajduje się on w tzw. ‚strefie komfortu’, nie zaś w stanie ‚walki lub ucieczki’.
Wyższy niż zwyczajowy poziom dopaminy najczęściej prowadzi do poczucia euforii, błogości oraz zwiększonej motywacji i koncentracji. Z tego powodu wszystko, co ją wyzwala, może uzależniać, podobnie jak silne substancje euforyczne.

** — przejęci (‚overrun’) — prawdopodobnie najbliższe intencji autora jest znaczenie tego słowa w kontekście synonimicznego „przeprogramowani” – programy wykonywane w danej chwili w pamięci maszyny np. komputera, są „uruchomione” w języku polskim, w języku angielskim natomiast „biegną” (‚run’ – biec). Nadpisanie algorytmu sterującego jednym programem przez aktualizację / wirus, sprawia że program zostaje „przejęty”, a nowa jego wersja „biegnie ponad” (‚over-run’) wersją działającą do tej pory.

*** — rozpacz Pawłowa — chodzi o odniesienie do tzw. „odruchu psa Pawłowa”, czyli odruchu warunkowego ; jest to rodzaj reakcji jednostki na bodziec, do którego jest ona przyzwyczajona poprzez systematyczne warunkowanie.
W przypadku „psa Pawłowa” była to produkcja śliny u psów, które w wyniku przeprowadzonego na początku XX wieku eksperymentu zostały przyzwyczajone do tego, że za każdym razem gdy słyszą dźwięk dzwonka, niebawem otrzymają jedzenie — po regularnym powtarzaniu eksperymentu, psy biorące w nim udział zaczęły produkować duże ilości śliny na sam słyszany dźwięk dzwonka, nawet jeśli w chwilę po nim nie dostawały jedzenia.
W tym ciekawym zestawieniu słów autor sugeruje, że w wyniku obecności (czy braku) pewnych zaprogramowanych nawykowo bodźców, reagowanie emocją — rozpaczą — również może stać się rodzajem odruchu warunkowego.

**** — krzemowa obsesja — komórki nerwowe wytwarzają dopaminę w większych ilościach, kiedy wykonujemy jakieś nawykowe działanie związane z natychmiastową gratyfikacją dla układu nerwowego, który przekonuje mózg, iż znajdujemy się wtedy w ‚strefie komfortu’. Przykładami takich działań mogą być zarówno regularne ćwiczenia fizyczne czy medytacja, jak i zjedzenie słodyczy czy zażycie innej używki, do której nasze ciało zostało przyzwyczajone.
Co ciekawe (i istotne dla interpretacji tekstu tego utworu) ostatnie badania naukowe ukazały, że jednym z takich nawykowych działań, powodujących wyjątkowo duże wyrzuty dopaminy w ciele, jest przeglądanie (zwłaszcza na dotykowym ekranie smartfona) ściany na profilu społecznościowym, połączone z szybkim pozostawianiem ‚polubień’. „Krzemowy” — czyli silikonowy — jest odniesieniem do materiału, z którego wykonane są nasze telefony i komputery, umożliwiające nam realizację tego swoistego uzależnienia.
Zaburzenia w poziomie dopaminy w ciele prowadzą do pogłębienia stresu, zaburzeń koncentracji i problemów z motywacją. Udowodniono, że niedobór dopaminy lub stałe utrzymywanie jej wysokiego poziomu wpływa bezpośrednio na możliwość wystąpienia szeregu zaburzeń psychicznych i chorób, takich jak depresja, nadpobudliwość, stany lękowe, czy apatia.

***** — dostrajając je z sobą, unieś wszystkie ku górze — tutaj mamy bardzo ciekawe odniesienie do zjawiska występującego w chórze wykorzystującym tzw. ‚śpiew biały’ lub ‚śpiew gardłowy’ — jeśli uczestnikom chóru uda się zestroić wibrację i natężenie swoich indywidualnych głosów, w przestrzeni pomiędzy chórzystami wytwarza się interesujące wrażenie słuchowe. Polega ono na tym, że różne głosy słyszalnie ‚łączą się w jeden’, znacząco wzrasta wtedy odczuwane natężenie tego ‚połączonego głosu’ oraz powstaje złudzenie, jakoby ten ‚połączony głos’ znajdował się w fizycznej przestrzeni wyżej, niż uczestnicy chóru zestrojonych ze sobą głosów.


nota tłumacza

Zaskakujące polskie słowotwórstwo w tytule utworu wynika ze spostrzeżenia ciekawej zbieżności fonetycznej i znaczeniowej angielskich słów ‘disillusion’ i ‘dissolution’ :

disillusion = rozczarować, rozwiać złudzenia, pozbawić złudzeń
dissolution = rozwiązanie, rozpad, rozpuszczanie, rozwiązłość
(za słownikiem portalu bab.la, https://pl.bab.la)

https://en.oxforddictionaries.com/definition/disillusion
https://en.oxforddictionaries.com/definition/dissolution
(definicje słownikowe obu słów, w języku angielskim)

W kontekście liryki całego utworu, na wykazane wyżej podobieństwo naprowadziło mnie zwrócenie uwagi na sposób, w jaki Maynard Keenan (wokalista) wyjątkowo intonuje słowo ‘disillusioned’ w refrenie.

Zgodnie z regułami akcentowania w amerykańskim angielskim, nacisk powinien być tu położony na dźwięk ‚u’ i przedłużenie poprzedzającego go zestawu dwóch głosek ‚l’ – tymczasem słyszymy dźwięk ‚i’ potraktowany podobnie do ‚o’, krótkie ‚l’ i niemal niemą końcówkę ‚-ed’, określającą tryb dokonany czasownika.

Sprawia to wrażenie, jakby wokalista celowo pozostawiał słuchaczowi przestrzeń do możliwej interpretacji kluczowego słowa utworu jako zbliżonego do niego w wydźwięku i w pewnym stopniu także w znaczeniu zwrotu: ‚dissolution’ (‚roztwór’).

Znam dobrze twórczość wokalną Maynarda (TOOL, A Perfect Circle) i jego ponadprzeciętne umiejętności manipulowania znaczeniem i rytmiką słów. Niezależnie od rzeczywistej poprawności mojej interpretacji opisanego przed chwilą zabiegu, jestem w stanie przyjąć ją jako punkt wyjścia do równie kreatywnej zabawy słowem w języku ojczystym.

Ta specyficzna ekspresja wokalna artysty skłoniła mnie do poszukiwań polskiego odpowiednika pojedynczego, czterosylabowego słowa, będącego dobrym przekładem dla ‘disillusion’. Ponieważ nie znalazłem podobnego zwrotu w języku polskim – uznałem, że należy jakiś wymyślić.

Niniejszym pozwalam sobie na użycie w przekładzie autorskiego słowotworu „rozłudzenie(roz-cieńczyć + -łudzić), będącego w mojej opinii wyrażeniem dobrze opisującym nasze ugruntowane wewnętrznie pozbywanie się złudzeń poprzez bierny udział w mechanicznym procesie rozpuszczenia substancji psyche w roztworze wirtualnej rzeczywistości.


ŹRÓDŁA:

OFICJALNY KLIP AUDIO UTWORU na YouTube

Utwór Disillusioned [Audio]
Wykonawca A Perfect Circle
Dostępny w YouTube na podstawie licencji udzielonej przez
UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA – UBEM, ASCAP, LatinAutor – UMPG, LatinAutor, CMRRA, BMG Rights Management, LatinAutor – PeerMusic i inne stowarzyszenia zajmujące się prawami do muzyki (5)

TEKST ORYGINALNY UTWORU

Autorzy utworu: Maynard James Keenan / Billy Howerdel / Dave Sardy
Tekst utworu Disillusioned © Universal Music Publishing Group, BMG Rights Management

TŁUMACZENIE

Kajetan Wiecha | Kreatywny Kajetan (własne)

Tłumaczenie tekstu utworu oraz oficjalny klip audio publikuję wyłącznie w celach niekomercyjnych i edukacyjnych, zgodnie z prawem cytatu w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa oraz nauczanie.

Kreatywna Lektura Muzyczna | Zapowiedź serii tłumaczeń

Cześć, Kreatywni!

Wśród moich wpisów w Internecie zawierających tłumaczenia z języka angielskiego na przestrzeni ostatnich dwóch lat, szczególne miejsce w mojej twórczości zajmuje tłumaczenie tekstów piosenek.

Podczas nauki języka angielskiego teksty inspirujących utworów muzycznych były jednym z czynników najbardziej motywujących mnie do nauki nowych wyrażeń i zestawień słów, często rzadko spotykanych i dających wiele możliwości interpretacji.

Dlatego też przy okazji prowadzenia tego bloga postanawiam „wskrzesić” swoją wieloletnią działalność, która przyniosła mi już w życiu wiele satysfakcji i skutecznie poprowadziła mnie na nowe drogi intelektualnego rozwoju. Mam nadzieję tą częścią swojej pasji do nauki języków obdzielić także Was, czytelników mojego Bloga.

Czym jest Kreatywna Lektura Muzyczna?

Kreatywna Lektura Muzyczna to z pewnego punktu widzenia udostępniany przeze mnie zbiór materiałów dydaktycznych, służących do nauki języka angielskiego. Ma na celu odkrycie przed Wami nowych metod analizy i interpretacji treści artystycznych (jeśli jesteście tłumaczami czy językoznawcami), a także zainspirowanie wszystkich poznających język angielski do wykorzystania bogatego zbioru wiedzy na temat stosowania tego języka, zawartego w tekstach piosenek.

Często towarzyszą nam one najbliżej w życiu, niejako „wgrane” w nasze umysły, budząc emocje i wspomnienia — co jest idealną podstawą wszelkich skutecznych metod nauki, bo zapamiętujemy najlepiej te rzeczy, z którymi mamy jakiś związek emocjonalny. Nasze umysły rozpoznają tak zapamiętaną wiedzę jako najcenniejszą — jest to znana od wielu lat zasada funkcjonowania ludzkiej pamięci, potwierdzona wieloma badaniami psychologicznymi — dlaczego by więc nie wykorzystać jej do nauki języka?

Krótka historia tej serii

Kiedy dołączałem do platformy YouTube jako EarendirSylvan w 2011 roku – mój kanał zajmował się właśnie tłumaczeniem z języka angielskiego tekstów piosenek. To dzięki tłumaczeniu tekstów popularnych utworów muzycznych mój kanał zachęcił w krótkim czasie tysiące subskrybentów oraz osiągnął ponad 1 milion wyświetleń jednego z umieszczonych na nim filmów! (chodzi o tłumaczenie ‚Nothing Else Matters’ zespołu Metallica)

Nadałem wtedy serii tłumaczeń nazwę „Dobre Polskie Tłumaczenia„, uzasadniając ten tytuł faktem, że teksty piosenek, które wybierałem jako materiał do translacji były już dość często spotykane w Sieci z przełożeniem na język polski – jednak amatorski poziom niektórych przekładów w moim odczuciu nie tylko przesłaniał wiele z zawartych w tych piosenkach treści, które mieli w intencji przekazać ich autorzy anglojęzycznym słuchaczom. Niestaranne, mało wnikliwe tłumaczenie momentami potrafiło zniechęcić do dalszych poszukiwań, jakie towarzyszą odkryciom nowych treści i naszych indywidualnych metod ich interpretacji. Swoją wiedzą i dobrym, łatwym w realizacji pomysłem postanowiłem tę sytuację nieco odmienić.

To właśnie podczas prowadzenia tego kanału nauczyłem się odnajdować w poetyckich strukturach językowych „drugie dno”, czyli wyłapywać delikatne sugestie autorów co do innej interpretacji ich tekstów (jak drobne zmiany w wymowie, słowotwórstwo wykraczające poza utarte idiomy, czy wręcz odszyfrowywanie ‚ukrytych treści’, których nie sposób odnaleźć bez dogłębnej znajomości języka).

Zrozumiałem także, że poprzez popularne, wszystkim znane treści najłatwiej jest dotrzeć ze swoim przekazem do szerokiego grona — co dało mi masę pożytecznych wskazówek co do metod budowania społeczności na portalach społecznościowych (w czasach, gdy Facebook dopiero stawał się popularny) i w znacznym stopniu usprawniło moje umiejętności komunikacji z użytkownikami języka polskiego i angielskiego z całego świata.

Później, ze względu na dbałość o prawa autorskie twórców piosenek (i związane z tym prawem blokady niektórych treści pomimo umieszczenia w opisach filmów informacji o ‚uczciwym użytkowaniu w celach edukacyjnych’) postanowiłem zawiesić działanie swojego kanału na YouTube.

Serię tłumaczeń przeniosłem na swoją stronę Facebook, pod nową nazwą „Zapraszam Do Muzycznej Lektury„, gdzie przybrała ona formę notatek załączanych do strony równolegle z moimi postami. Jednak ze względu na fakt, że Notatki do dzisiaj są mało widoczną i trudną w szerszej promocji formą przekazu (wyparte przez znacznie lepiej działające Relacje) – zasięg informacji był niezwykle nikły – dlatego zrezygnowałem i z tej metody prowadzenia serii.

To prowadzi nas już do tej chwili, gdy czytacie ten wpis na moim Blogu. To tutaj będę kontynuował serię w nowym formacie — i mam szczerą nadzieję, że w tym formacie już na lata ona tu pozostanie. 🙂

Jak to będzie obecnie wyglądać?

Zakładam bardzo prostą strukturę tej serii, aby maksymalnie ułatwić korzystanie z niej albo jako z pomocy dydaktycznej, albo jako po prostu przyjemnej lektury dla wszystkich zainteresowanych.

Każdy wpis z serii będzie zawierał link do utworu umieszczonego na serwisie YouTube przez właściciela praw autorskich do danej piosenki (doczekaliśmy się po latach legalnego dostępu do popularnych utworów znanych artystów — dziękuję Google, YouTube i oczywiście Artystom, że wspólnie umożliwili nam taką rewolucję w dostępie do informacji). Pod linkiem znajdziecie tytuł piosenki i jej kolejne wersy w dwóch językach — moje autorskie polskie tłumaczenie, oraz umieszczony pod nim oryginalny fragment — dokładnie tak, jakby polski tekst stanowił ‚napisy’ umieszczone nad treścią angielską.

Pod koniec każdego utworu — dla najbardziej ciekawskich — będę jeszcze umieszczał notę od tłumacza, w której będzie można dowiedzieć się, co skłoniło mnie do zastosowania konkretnego tłumaczenia odpowiednich słów, zwrotów czy zastosowania odpowiadającej angielskiemu oryginałowi rytmiki tekstu w języku polskim. W tej ostatniej sekcji znajdziecie także ciekawostki i fakty dotyczące treści danego utworu, dlatego zachęcam do przeczytania każdego wpisu „od deski do deski”.

Wszystkie umieszczone na moim Blogu odcinki serii
znajdziecie umieszczone dla Waszej wygody
w jednym miejscu — na stronie kategorii

[ Kreatywna Lektura Muzyczna ]

Tradycyjnie więc, choć nadążając z duchem czasów :
Zapraszam do Kreatywnej Lektury Muzycznej !

_____

Źródła :

Fotografia tytułowa : ‚Abbroad’ – ilustracja własna; szczegóły na stronie w portfolio