Niezwyciężeni | Muse – Invincible

wsparcie kobiet

Ten odcinek cyklu Kreatywne Lektura Muzyczna będzie poświęcony wspólnej sprawie. Fani zespołu Muse zapewne od lat czekali na ten moment, gdy piosenki opisujące zjednoczenie, wsparcie i walkę o wspólny cel w dobie dezinformacji medialnej, teorii spiskowych i szerszego odbioru tak zwanego ‚nowego porządku świata’ — staną się jak najbardziej aktualne w dyskusji społecznej. Oto jesteśmy w tym miejscu.

W tej odsłonie tłumaczenie tekstu utworu Muse — ‚Invincible’ | ‚Niezwyciężeni’, które dedykuję ruchom prospołecznym, wyrażającym obecnie swój brak zgody na naruszanie praw człowieka w Polsce — dziękuję szczególnie Wam, kobiety, za śmiałe ukazanie jak dążąc do uszanowania prawdy i wolności trwamy w tym wszystkim razem.

A RAZEM JESTEŚMY NIEZWYCIĘŻENI

Więcej na temat serii w pierwszym wpisie z kategorii Kreatywna Lektura Muzyczna.

Zapraszam do Muzycznej Lektury! — Kreatywny Kajetan


INVINCIBLE
NIEZWYCIĘŻENI

Follow through
Spełnij swe plany
Make our dreams come true
Spełnij nasze sny
Don’t give up the fight
Nie poddaj walki tej
You will be alright
Wszystko będzie okej
Cause there’s no one like you
Bo nie ma drugiego jak Ty
In the universe
W całym Wszechświecie

Don’t be afraid
Już się nie bój
What you’re mind conceals
Co skrywa umysł Twój
You should make a stand
Mógłbyś zmienić postawę
Stand up for what you believe
Stanąć za tym, w co wierzysz

|

And tonight we can truly say
I w tę noc, możemy naprawdę rzec
Together we’re invincible
RAZEM jesteśmy NIEZWYCIĘŻENI

And during the struggle
I w tej potyczce
They will pull us down
Będą ściągać nas w dół
But please, please let’s use this chance to
Lecz proszę, proszę, użyj tej szansy by
Turn things around
Zmienić obrót spraw

And tonight we can truly say
I w tę noc, możemy naprawdę rzec
Together we’re invincible
RAZEM jesteśmy NIEZWYCIĘŻENI

|

Do it on your own
Zrób to jak chcesz
Makes no difference to me
Nie robi różnicy mi
What you leave behind
Co zostawiasz za sobą
What you choose to be
Kim wybierasz, by być

and whatever they say
A cokolwiek powiedzą
You’re soul’s unbreakable *
Jesteś z niezniszczalnej duszy *

|

And during the struggle
I w tej potyczce
They will pull us down
Będą ściągać nas w dół
But please, please let’s use this chance to
Lecz proszę, proszę, użyjmy tej szansy by
Turn things around
Zmienić obrót spraw

And tonight we can truly say
I w tę noc, możemy naprawdę rzec
Together we’re invincible
RAZEM jesteśmy NIEZWYCIĘŻENI

|

Together we’re invincible
RAZEM jesteśmy NIEZWYCIĘŻENI

|


przypisy

* — Jesteś z niezniszczalnej duszy w dostępnym na LyricFind tekście ten fragment brzmi: ‚You’re soul’s unbreakable‚ = dosłownie ‚Jesteś tym, co nie do złamania w duszy’.
Z początku ten fragment tłumaczenia odnotowałem na bazie usłyszanego zdania „Your soul’s unbreakable.„, czyli po prostu „Twoja dusza jest nie do złamania.” (w tej prostej formie jest też dostępny na serwisie genius.com, jednym z największych źródeł tekstów utworów muzycznych w Sieci) — a jednak w ujęciu takim, w jakim tekst został oficjalnie udostępniony na Google, zdanie to również ma sens — w dodatku, sens głębszy. Jako „fanatyk teorii spiskowych” i „buntownik widzący świat inaczej” Matt Bellamy uwielbia umieszczać takie niezauważalne ‚rebusy’ w swoich tekstach. To zdanie sugeruje bowiem, że jako jednostka nie posiadasz swojej duszy — jesteś za to niezniszczalną częścią duszy wspólnej wszystkim. Takie stwierdzenie świetnie pasuje do tego konkretnego utworu muzycznego (RAZEM jesteśmy NIEZWYCIĘŻENI, prawda?), postanowiłem więc w swoim tłumaczeniu oprzeć się właśnie na tej wersji, zakładającej „udział we wspólnej duszy”


ŹRÓDŁA:

OFICJALNY KLIP WIDEO UTWORU na YouTube

TEKST ORYGINALNY UTWORU

ŹródłoLyricFind
Autorzy utworu: Matt Bellamy / Matthew James Bellamy
Tekst utworu Invincible © Warner Chappell Music, Inc

TŁUMACZENIE

Kajetan Wiecha | Kreatywny Kajetan (własne)

FOTOGRAFIA TYTUŁOWA

Photo by Rafał Szczawiński on Unsplash

Tłumaczenie tekstu utworu oraz oficjalny klip audio publikuję wyłącznie w celach niekomercyjnych i edukacyjnych, zgodnie z prawem cytatu w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa oraz nauczanie.

Zmarznięty | Madonna – Frozen

Kolejny odcinek cyklu, w którym dzielę się szczegółowym autorskim tłumaczeniem i interpretacją tekstów popularnych utworów muzycznych, będzie utrzymany w zimowej atmosferze refleksji, jak przystało na dzień, który powtarza się w kalendarzu raz na cztery lata. Prawdopodobnie każdy z nas kiedyś słyszał ten popularny utwór — czy jednak byliśmy w stanie uchwycić głęboki przekaz oryginalnego tekstu i teledysku oraz dostrzec w nich subtelnie ukryte symbole, przykryte falującymi w pustynnym wietrze szatą i włosami czarnej Madonny?

W tej odsłonie tłumaczenie tekstu utworu Madonny — ‚Frozen’ | ‚Zmarznięty’ w „nieco bardziej poetyckim” wydaniu — postarałem się, aby polskie tłumaczenie odpowiednio wydobyło rytmikę słów i zmyślnie przesłonięte woalem tajemnicy treści. W przypisach umieszczam tłumaczenie dosłowne niektórych spośród fragmentów, w których zdecydowałem się użyć zwrotów synonimicznych, choć mogących wprowadzać w błąd osoby znające język angielski w średnim stopniu i chcących uczynić z tego tłumaczenia pomoc dydaktyczną.

Więcej na temat serii w pierwszym wpisie z kategorii Kreatywna Lektura Muzyczna.

Zapraszam do Muzycznej Lektury! — Kreatywny Kajetan


Frozen
Zmarznięty

You only see what your eyes want to see
Widzisz to co w twoim wzroku chce tkwić

How can life be what you want it to be
Jak życie ma być tym którym chcesz żyć

You’re frozen
Zmarznięty
When your heart’s not open
Z sercem swym zamkniętym*

You’re so consumed with how much you get
Pochłania cię to jak wiele masz
You waste your time with hate and regret
Marnujesz czas na nienawiść i żal

You’re broken
Rozdarty**

When your heart’s not open
Z sercem nie otwartym

Mm, if I could melt your heart
ॐ*** gdybym stopić mogła twe serce
Mm, we’d never be apart
ॐ nie rozdzieliłoby nas nic więcej

Mm, give yourself to me
ॐ siebie oddaj mnie

Mm, you hold the key
ॐ zatrzymaj klucz****

|

Now there’s no point in placing the blame
Już traci sens osądzanie wzajemnie
And you should know I suffer the same
I proszę wiedz, dźwigam to samo brzemię*****
If I lose you
Jeśli stracę ciebie
My heart will be broken
Serce me przepadnie

|

Love is a bird, she needs to fly
Miłość to ptak, wznosić się chce
Let all the hurt inside of you die
Pozwól by ból cały w tobie zgasł wnet

You’re frozen
Zmarznięty
When your heart’s not open
Z sercem swym zamkniętym

|

Mm, if I could melt your heart
ॐ gdybym stopić mogła twe serce
Mm, we’d never be apart
ॐ nie rozdzieliłoby nas nic więcej
Mm, give yourself to me
ॐ siebie oddaj mnie
Mm, you hold the key
ॐ zatrzymaj klucz

|

You only see what your eyes want to see
Widzisz to co w twoim wzroku chce tkwić

How can life be what you want it to be
Jak życie ma być tym którym chcesz żyć
You’re frozen
Zmarznięty
When your heart’s not open
Z sercem swym zamkniętym

Mm, if I could melt your heart
ॐ gdybym mogła stopić twe serce
Mm, we’d never be apart
ॐ nie rozdzieliłoby nas nic więcej
Mm, give yourself to me
ॐ siebie oddaj mnie
Mm, you hold the key
ॐ zatrzymaj klucz

Mm, if I could melt your heart
ॐ gdybym stopić mogła twe serce
Mm, we’d never be apart
ॐ nie rozdzieliłoby nas nic więcej
Mm, give yourself to me
ॐ siebie oddaj mnie
Mm, you hold the key

ॐ ty trzymasz klucz …****

|

Czy mogłabym rozpuścić twe serce******

|


przypisy

* — Z sercem swym zamkniętym dosłownie: ‚When your heart’s not open‚ = ‚Gdy Twe serce nie jest otwarte’.

** — Rozdarty — dosłownie ‚broken‚ może oznaczać ‚złamany / zepsuty / zniszczony / załamany / w stanie bankructwa‚ — na potrzeby rytmiki użyłem jednak słowa, które w j. angielskim poprawniej określałoby użyte słowo ‚torn

*** — ॐ (czyt. ‚OuM’) — według tradycyjnej hinduskiej scholastyki religijnej, jest to pierwotny dźwięk Wszechświata — głoska, od której wywodzą się wszystkie znane głoski, a więc także wszystkie słowa znane ludziom. Dźwięk ten jako samodzielne sanskryckie słowo oznacza nieskończoną Harmonię w stanie idealnej równowagi. Jest powszechnie używany jako inwokacja w hinduskich mantrach (niczym polski wołacz : „O, …!”), a w praktykach medytacyjnych jako dźwięk balansujący głos i oddech, a to ze względu na sposób, w jaki idealnie wykorzystuje narządy mowy w stanie swobodnego przepływu powietrza przez otwartą krtań i gardło (dźwięk ‚O’ lub ‚A’), zostając płynnie zamkniętym przez proste zamknięcie ust (które jest wtedy słyszane jako nosowe ‚M’) — spróbuj i Ty.
Madonna w tym utworze wydobywa rozpoczynające każdy werset refrenu „Mm” dokładnie w taki sposób, w jaki brzmi prawidłowo „zamknięte” OuM — oraz w pewnym momencie załączonego powyżej oficjalnego teledysku ukazuje tatuaż z zapisem na swojej dłoni. Nie mogłem się więc powstrzymać przed tym, aby przy okazji tłumaczenia na polski o tym dźwięku nie wspomnieć. 😉

**** — zatrzymaj klucz / ty trzymasz klucz — szerzej na temat tej poprawnej na obydwa sposoby polskiej interpretacji tego samego wyrażenia w języku angielskim — poniżej w sekcji nota tłumacza.

***** — dźwigam to samo brzemię — dosłownie: „And you should know I suffer the same” = „I powinieneś wiedzieć, że cierpię tak samo„.

****** — Czy mogłabym rozpuścić twe serce — angielski wyraz ‚if‚ można rozumieć zarówno jako wstęp do zdania w formie przypuszczającej (‚gdyby‚), jak i jako wstęp do pytania (‚czy‚) — tak więc interpretacja znów jest tu po stronie tłumacza, w oparciu o przyjęty kontekst.


nota tłumacza

Najistotniejszym bodaj elementem tego tekstu, który rzuca nowe światło na zrozumienie jego przekazu, gdy zostanie dostrzeżony w oryginalnym angielskim zapisie, jest podwójne znaczenie kończącego refren zwrotu ‘you hold the key’ :

you hold the key = forma oznajmująca: ty trzymasz klucz
you hold the key = forma rozkazująca: potrzymaj / zatrzymaj klucz

W języku angielskim formę rozkazującą zdania możemy utworzyć w bardzo prosty sposób — po prostu stosując bezokolicznik, który może (choć nie musi) zostać uzupełniony o zaimek osobowy (np. ‚take it‚ = ‚bierz to‚) — jednak zwyczajowe przyjęcie bezokolicznika jako formy rozkazującej zostaje poprawnie osadzone w kontekście jedynie w przypadku, gdy osoba, do której kierujemy prośbę / rozkaz to ‚ty’ lub ‚wy’ (czyli jak w powyższym tekście — ‚you’). Z tego względu często forma zdania zawierającego bezokolicznik oraz zaimek ‚you‚ jest traktowana jako podkreślenie przez mówiącego, że ten ma na myśli formę oznajmującą.

W kontekście refrenu tego utworu łatwo jest zinterpretować dowolnie sekwencję zdań ‚Give yourself to me | You hold the key‚ jako albo dwukrotnego użycia formy rozkazującej z rzędu, albo podkreślenia przy pomocy zaimka ‚you‚, że drugie zdanie jest oznajmujące, nie rozkazujące. Obie metody interpretacji są w tym przypadku poprawne.


Wychodząc jeszcze na moment z retoryki dydaktycznej i zwracając się ponownie w kierunku poetyckiej i osobistej interpretacji tego mistrzowsko wyśpiewanego tekstu w akompaniamencie genialnego teledysku, podsumuję to tłumaczenie następująco :

Jeśli unosząca się nad powierzchnią pustyni Madonna w rozwianych czarnych szatach i włosach mówi do Ciebie : ‚Jesteś zmarznięty, gdy twe serce nie jest otwarte‚, po czym prosi abyś oddał jej swoją osobowość w opiekę (‚Give your Self to me‚), sugerując przy tym, abyś ‚zostawił sobie klucz‚ …

Czyż nie jest to idealne odbicie nieświadomego działania wypartego żeńskiego pierwiastka psyche mężczyzny, który w formie sennej wizji pozwala zrozumieć jak poprawnie wyrażać swoje męskie emocje („otworzyć serce”) poprzez pozbycie się irracjonalnego lęku przed okazywaniem światu świadomie swojej męskiej (ludzkiej) wrażliwości (ten właśnie lęk symbolizuje „klucz”) ? Jak dla mnie — owszem.

Jednym zdaniem — utwór ten rozumiem jako skierowaną do ‚nieczułych’ mężczyzn lekcję otwartego wyrażania emocji poprzez zastąpienie lęku pełnym zaufaniem kobiecemu miłosierdziu — lekcję ujętą w niemal idealnej formie.

Czy mógłbym w ten sposób stopić Twe serce?


ŹRÓDŁA:

OFICJALNY KLIP WIDEO UTWORU na YouTube

TEKST ORYGINALNY UTWORU

Autorzy utworu: Madonna Ciccone / Patrick Leonard
Tekst utworu Frozen © Sony/ATV Music Publishing LLC, Warner Chappell Music, Inc

TŁUMACZENIE

Kajetan Wiecha | Kreatywny Kajetan (własne)

FOTOGRAFIA TYTUŁOWA

Photo by Tadeusz Lakota on Unsplash

Tłumaczenie tekstu utworu oraz oficjalny klip audio publikuję wyłącznie w celach niekomercyjnych i edukacyjnych, zgodnie z prawem cytatu w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa oraz nauczanie.

Kreatywne Polskie Tłumaczenia | Napisy PL dla YouTube

kreatywne polskie tłumaczenie

Według mnie, platforma YouTube od momentu powstania w 2005 roku jest jednym z najlepszych sposobów na dzielenie się ze światem wiedzą w dowolnym interesującym nas zakresie. Poprzez wiele lat rozwoju, YouTube przeszedł ogromną ewolucję swojej formuły otwartego portalu broadcasting, dostępnego dla każdego użytkownika Internetu.

W swoim kontynuowanym od samego początku założeniu, YouTube umożliwia każdemu zamieszczenie w Internecie własnej twórczości audiowizualnej, w dobrej jakości oraz o nieporównywalnie szerokim zasięgu – czy to w postaci krótkometrażowych filmów, czy cyklicznych vlogów, czy klipów muzycznych bądź reportaży.

Obecnie, gdy YouTube stał się już silną alternatywą dla publicznej telewizji czy płatnych portali typu VOD (Video On Demand) – coraz większego znaczenia nabierają funkcje społecznościowe tego portalu – takie, jak możliwość polubienia (lub przeciwnie – wyrażenia negatywnej opinii) danego filmu, opiniotwórcza sekcja komentarzy, oraz narzędzia do otwartego tworzenia tłumaczeń treści dostępnych w portalu.

Właśnie tę sekcję portalu YouTube z powodzeniem wykorzystuję od wielu lat, aby przybliżać swoim polskojęzycznym subskrybentom solidne tłumaczenie treści, dostępnych na skalę międzynarodową w języku angielskim.


KREATYWNE POLSKIE TŁUMACZENIA

Dla zainteresowanych dostępem do moich tłumaczeń list dialogowych dla filmów dostępnych na platformie YouTube stworzyłem specjalną listę odtwarzania na swoim kanale :

Kreatywne Polskie Tłumaczenia
to playlist zawierająca filmy z moimi autorskimi tłumaczeniami treści w języku angielskim – oraz wyselekcjonowane ciekawe materiały dostępne z polskimi napisami, stworzonymi przez innych członków kreatywnej społeczności YouTube

Zapraszam do regularnych odwiedzin (i oczywiście do subskrypcji mojego kanału YouTube), gdyż ta playlist‚a będzie się z czasem poszerzać o najnowsze przetłumaczone przeze mnie treści. Dopilnuję, aby zainteresowani rozwojem świadomego stylu życia i kreatywności znaleźli tutaj filmy inspirujące, oryginalne i godne polecenia, ukazujące sylwetki wpływowych nauczycieli duchowych, trenerów kreatywności oraz influencerów – dzięki mojej pracy dostępne również w ojczystym języku polskim, zanim pojawią się w tej formie w innych miejscach Sieci.


Kreatywna Lektura Muzyczna

Dawniej, zanim narzędzie umożliwiające dodawanie autorskich napisów pod filmami na YT stało się powszechnie dostępne, formuła mojej działalności tłumacza polegała na umieszczaniu na moim kanale YouTube popularnych utworów muzycznych w języku angielskim, uzupełnionych o nałożone na film napisy, zawierające polską wersję językową tekstów utworów. Ta seria edukacyjnych filmów była najpierw dostępna na YouTube pod tytułem Dobre Polskie Tłumaczenie, a później na Facebook pod tytułem Zapraszam Do Muzycznej Lektury .

Do dzisiaj utwory te niestety nie zachowały się na moim kanale. Usunąłem te filmy ze względu na kilka czynników : po pierwsze, zmiana profilu mojej działalności w Internecie na dzielenie się swoimi projektami z dziedziny wzornictwa przemysłowego. Równolegle także przez zmianę zasad dotyczących praw autorskich do utworów, czego efektem było stworzenie platformy YouTube Music i rozwój wielu portali, skupionych specjalistycznie na tekstach piosenek, takich jak popularne w Polsce tekstowo.pl czy groove.pl

Nie zaprzestając jednak swojej pasji do tłumaczenia tekstów utworów muzycznych, postanowiłem stworzyć specjalną sekcję swojego Bloga : Kreatywna Lektura Muzyczna :

Więcej na temat tej sekcji mojego bloga przeczytacie w pierwszym wpisie na jej temat :

KREATYWNA
LEKTURA
MUZYCZNA
Zapowiedź Serii Tłumaczeń


Dzięki za zainteresowanie moimi materiałami dotyczącymi rozwoju świadomej kreatywności. W kolejnych wpisach z serii Kreatywne Polskie Tłumaczenia będę się z Wami dzielił następnymi wartościowymi treściami, przetłumaczonymi z języka angielskiego na polski.

Jeśli czytasz ten wpis i interesuje Cię stworzenie polskich lub angielskich napisów dla filmów na YouTube dotyczących naszego wspólnego zakresu zainteresowań – zapraszam Cię serdecznie do [ KONTAKT ]u ze mną. Być może to właśnie Twoja propozycja sprawi, że w Sieci pojawi się kolejny wartościowy materiał, służący wznoszeniu naszej kolektywnej świadomości na wyższy poziom. 🙂

Pozdrawiam,

_ Kreatywny Kajetan

Słodka Harmonia | The Beloved – Sweet Harmony

| Złączmy się Razem |
| Teraz już |

| Och tak |
|W Słodkiej Harmonii |

Tegoroczne Przesilenie jest dla mnie, i dla wielu z Was zapewne też, wyjątkowym czasem sprzyjającym głębokiej refleksji, wielkim przemianom i uwolnieniu pokładów twórczej myśli.

W pędzącym coraz szybciej świecie warto ten spokojny czas wykorzystać, aby przystanąć na chwilę, uciszyć myśli, otoczyć się poczuciem bezpieczeństwa, ciepłem swoim i swoich bliskich oraz niezachwianą wiarą w to, że kolejny rok znów przyniesie nam i całemu światu dostatek słodkich owoców naszej wspólnej Świadomej Kreatywności.

Odpoczywając od biegu w świątecznej zadumie pamiętajmy zawsze, jak ważnym jest aby obdzielać innych naszymi dobrymi życzeniami i pozytywną energią.
Pamiętajmy o tym, że co dzień *wspólnie* tworzymy nowy, lepszy świat, niezależnie od różniących nas wyznań, kultur i doświadczeń.

Wraz z twórczym tłumaczeniem nietypowej ‚kolędy świątecznej’ z 1993 roku, w wykonaniu mało znanej dziś grupy Ukochani (The Beloved), z raczej rzadko słyszanego w całości albumu pt. Świadomość (Conscience) …

Z całego serca życzę Nam wszystkim
spokojnego
i pełnego inspiracji
Świątecznego Czasu,

w miłym gronie rodziny, bliskich
i prawdziwych Siebie.

— Kajetan

W tej odsłonie tłumaczenie tekstu utworu grupy The Beloved — ‚Sweet Harmony’ | ‚Słodka Harmonia’. Więcej na temat serii w pierwszym wpisie z kategorii Kreatywna Lektura Muzyczna.

Zapraszam do Muzycznej Lektury! — Kreatywny Kajetan


Sweet Harmony
Słodka Harmonia

Is it right or wrong
Prawość to czy błąd
Try to find a place
Szukać nadal miejsc
We can all belong?
Na nasz wspólny dom?
Be as one
Jednym być
Try to get on by
Budować zrozumienie
If we unify?
Poprzez zjednoczenie
We should really try…
Może spróbujmy naprawdę

All this time
Cały czas
Spinning round and round
Krążąc z kąta w kąt
Made [ the same mistakes ]
Popełniamy { wciąż }
That we’ve { always } found
[ Ten sam wieczny błąd ]
Surely now
Śmiało dziś
We could move along
Iść możemy wprzód
Make a better world?
Czyniąc lepszym świat?
No it can’t be wrong
To nie może być zły krok

|

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak

|

Time is running out
Czas ucieka nasz
Let there be no doubt
Niewątpliwie już
We should sort things out
Ułożyć mamy ruch
If we care
Jeśli dbamy
Like we say we do
Jak mówimy tu
Not just empty words
Nie garść pustych słów
For a week or two
Na tydzień do dwóch

Make the world
Uczyń świat
Your priority
Priorytetem swym
Try to live your life
Spróbuj życiem żyć
Ecologically
Ekologicznym
Play a part
Rolę swą …
In a greater scheme
… wciel | W plan wielki ten
Try to live the dream
Spróbuj spełnić sen
On a wider scene
Na wielkiej ze scen

|

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak

Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak

|

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Let’s come together
Złączmy się razem
Right now
Teraz już
Oh yeah
Och tak
In sweet harmony
W słodkiej harmonii

Oh yeah
Och tak

Oh yeah
Och tak

Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak

Oh yeah
Och tak
Oh yeah
Och tak
Oh yeah…
Och tak…

|


ŹRÓDŁA:

OFICJALNY KLIP WIDEO UTWORU na YouTube

Autorzy utworu: Helena Marsh / Jon Marsh
Tekst utworu Sweet Harmony © Downtown Music Publishing

TŁUMACZENIE

Kajetan Wiecha | Kreatywny Kajetan (własne)

FOTOGRAFIA TYTUŁOWA

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Tłumaczenie tekstu utworu oraz oficjalny klip wideo publikuję wyłącznie w celach niekomercyjnych i edukacyjnych, zgodnie z prawem cytatu w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa oraz nauczanie.

Taki mamy Klimat | Społeczeństwo w Dobie Kryzysu Klimatycznego

Związane z klimatem procesy przemian nabrały pod koniec tego roku niesamowitego rozpędu, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Co wspólnego mają ze sobą masowe protesty młodzieżowych aktywistów klimatycznych, społeczna i medialna ‚nagonka’ na członków wszelkiego rodzaju organizacji pozarządowych, restrykcyjna i agresywna nacjonalistyczna polityka globalnych mocarstw, oraz fala doniesień o nasilających się anomaliach i katastrofach klimatycznych, powodujących masowe wymieranie gatunków i zapaść ekosystemów? Okazuje się, że wszystko. Czytaj dalej

Artyści-Aktywiści: Szara Flaga i Korale Koloru Koralowego

Korzystający ze swojej kreatywności artyści tworzą dzieła, które potrafią znacząco odmienić nasze postrzeganie świata. Jednak w publicznych debatach to zwykle aktywni w mediach działacze społeczni mają największy wpływ na kształtowanie naszej opinii.

W jakim stopniu artyści powinni upodobnić się w naszych oczach do aktywistów, aby móc w pełni kształtować proces rozwoju myśli społeczeństwa? W jaki sposób twórcy poprzez swoje działania mogą pomóc w staraniach nowoczesnej cywilizacji o powrót do świadomego życia w zgodzie z Naturą?

Czytaj dalej

Coś się kończy, coś się zaczyna | Podsumowanie wiodących tematów roku 2018

Zanim dokonamy medialnego podsumowania ubiegłego roku w tematyce rozwoju społecznej świadomości ekologicznej, zacznijmy od powtórzenia najczęściej przytaczanej w mediach obserwacji:

Reakcja ogółu społeczeństwa tak zwanych „krajów rozwiniętych” na nadchodzące zmiany na Ziemi jak dotąd, niestety, nie napawa optymizmem. Nadchodzący rok z pewnością zapoczątkuje globalne zmiany w sposobie funkcjonowania naszej cywilizacji w ekosystemie oraz otworzy oczy ludzkości na zupełnie nowe możliwości, jakie daje nam rozwój zaawansowanej technologii. Zjawiska te dotkną jednakowo społeczeństwa, władze, media i twórców na całym Świecie.

Czytaj dalej

Artyści-Aktywiści: podsumowanie Szczytu Klimatycznego COP24

Mijający właśnie Szczyt Klimatyczny ONZ pokazał wyraźnie, że nowy rok będzie czasem sprzyjającym dużym zmianom społecznym w Polsce i krajach zachodniego kręgu kulturowego. Międzynarodowa dyskusja na temat przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych na Ziemi weszła na nowy poziom, a dzięki mediom społecznościowym jej aktywnym uczestnikiem staje się każdy z nas.

Korzystający ze swojej kreatywności artyści tworzą dzieła, które potrafią znacząco wpłynąć na nasze postrzeganie świata. Jednak w publicznych debatach to zwykle aktywni w mediach działacze społeczni mają największy wpływ na kształtowanie naszej opinii. Co nowego w naszym postrzeganiu roli artystów i aktywistów w kreowaniu opinii i animacji działań społecznych przyniosły akcje twórców, mediów, władz, decydentów i mieszkańców Katowic w trakcie COP24?

Czytaj dalej

Rozgrzewka twórcza

Designed by Freepik

Złota, polska jesień zagościła już na dobre w miastach, parkach i lasach.
Wśród wirujących na wietrze kolorowych liści łatwo odnaleźć inspiracje, choć chłód i długie noce zapędzają twórców raczej pod koc z kubkiem gorącej kawy w dłoniach niż do intensywnej, kreatywnej pracy.

Oto garść prostych porad, jak skutecznie pobudzać swoje moce twórcze jesienią.

providence-doucet-142510-unsplash.jpg
Photo by Providence Doucet on Unsplash

Powiększ przestrzeń do działania

Coraz mniej zajęć na świeżym powietrzu? Rzeczywiście, sezon na twórcze warsztaty uliczne, festiwale sztuki pod chmurką i przyciągające ludzi wystawy w przestrzeni miejskiej już się skończył.

Nie oznacza to jednak, że mamy zamknąć się w domach i czekać na wiosnę, by znów zacząć tworzyć. Właśnie ze względu na panujące na zewnątrz warunki, a także rozpoczęcie roku szkolnego i akademickiego, jesień jest idealnym czasem do przyciągnięcia nowych odbiorców do spotkań artystycznych, koncertów, targów czy pokazów filmowych.

Jeśli więc odczuwasz w otoczeniu wyraźną, jesienną aurę – koniecznie znajdź trochę czasu na wyjście z domu i spotkania z ludźmi, nawet jeśli jesteś nieugiętym introwertykiem lub introwertyczką. To właśnie teraz oferta wszelkiego rodzaju twórczych zajęć staje się najbogatsza, dlatego to najlepszy czas w roku na poszerzenie swoich horyzontów i spróbowanie czegoś nowego.

W ten sposób co najmniej poskromisz rutynę, a na pewno złapiesz nieco inspiracji i motywacji. O tej porze roku będą one szczególnie pomocne w utrzymaniu twórczego działania na wysokim poziomie.

Znajdź swój rytm

Długie, zimne noce to zawsze oznaka nadchodzącego spadku formy. Z naturalnych względów nasze ciało szuka teraz przede wszystkim ciepła i głębokiego relaksu, dlatego zrobi wszystko, abyśmy odpoczywali jak najdłużej i objadali się jak najwięcej. Najłatwiejsze wydaje się po prostu poddanie się tym podszeptom organizmu – jednak powinniśmy być uważni.

Brak światła i nieco cięższa dieta niestety wpływają negatywnie na nasz poziom koncentracji i obniżają naszą produktywność. Na przełomie jesieni i zimy wzmagają także uczucie zniechęcenia, a u co wrażliwszych z nas mogą nawet powodować sezonowe stany depresyjne.

Jeśli pomimo deszczowej pogody i ogólnego znużenia chcemy zachować twórczy wigor, powinniśmy teraz szczególnie dążyć do tego, aby zrównoważyć swój tryb życia. Najważniejsze będzie zajęcie się podstawami: światłem i odpowiednią dietą.

krissia-cruz-353941-unsplash.jpg
Photo by Krissia Cruz on Unsplash

Zadbaj o światło

Największym sprawcą spadku formy w okresie jesiennym jest zdecydowanie brak światła. Dlatego maksymalne wykorzystanie naturalnego światła słonecznego i prawidłowa organizacja oświetlenia w miejscu pracy będą podstawą naszego dobrego samopoczucia w ciągu nadchodzących coraz krótszych dni.

Jeżeli chodzi o wykorzystanie światła słonecznego w ciągu dnia, sprawa jest prosta. Wczesny ranek posłuży nam idealnie jako czas na kreatywny research i rozgrzanie ciała przy pomocy lekkostrawnego posiłku i ciepłego napoju. Większość z nas wykazuje szczyt aktywności od późnego poranka, poprzez całe popołudnie (wliczając w to kilka krótkich przerw), aż do zachodu słońca i zjedzenia najobfitszego posiłku.

Postarajmy się w tym czasie jak najpełniej wykorzystać światło słoneczne. W miejscu pracy utrzymaj otwarte żaluzje czy zasłony. Jeżeli tworzysz w kreatywnej grupie, upewnij się, że układ stanowisk nie wyklucza nikogo w zespole od dostępu do naturalnego oświetlenia.

Wieczorem, lub w innych sytuacjach gdzie dostęp do naturalnego światła jest ograniczony, dobrze zaplanuj oświetlenie osobnego miejsca do pracy i do relaksu. Użycie światła odbitego i rozproszonego jest dobrym, choć nie idealnym sposobem na zapewnienie sobie zastrzyku energii zamiast senności i zmęczenia.

Bardzo istotnym czynnikiem, wpływającym na nastrój w użytkowanej przestrzeni, jest temperatura światła. W warunkach pracy najlepiej jest stosować rozproszone światło białe o wysokiej temperaturze barwowej, natomiast światło o temperaturze niskiej, najczęściej spotykane w kolorze żółtym, jest pomocne w pomieszczeniach przeznaczonych na relaks.

Ciekawym pomysłem jest też wykorzystanie kolorowego oświetlenia. Odpowiednio dobrane, będzie cennym wsparciem w utworzeniu nastroju sprzyjającego twórczej pracy. Wrócę jeszcze do tematu jesiennej kolorystyki w dalszej części wpisu.

Zupa zamiast frytek

Dobrym, uniwersalnym sposobem na jesienny relaks jest robienie relatywnie częstych, ale krótkich przerw od pracy (np. chwila medytacji, trzy minuty jogi, zjedzenie owocu albo spokojne wypicie ciepłego napoju).

W czasie tych przerw ważnym elementem rytmu dnia jest jedzenie, którym się karmimy. Najlepsze dla zachowania zdrowia mogą okazać się potrawy rozgrzewające i wilgotne – nie bez powodu jesień to tradycyjny czas powrotu do zup oraz dań pieczonych i duszonych. W połączeniu z oczyszczaniem organizmu z niepotrzebnych złogów (jesień to idealny czas na takie oczyszczanie!) i zapewnieniem sobie sezonowych owoców (jabłka i gruszki) jako przekąski – odpowiednia dieta może w znaczącym stopniu przyczynić się dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, a tym samym pozwolić nam na swobodne korzystanie z pokładów kreatywnych inspiracji.

Więcej na temat zdrowego, jesiennego odżywiania możecie dowiedzieć się z wpisu na blogu simplife.pl, który znalazłem niedawno w Sieci, i który serdecznie polecam:
https://simplife.pl/2018/10/05/dieta-jesienna-co-jesc-dla-zdrowia-i-dobrego-samopoczucia/

rawpixel-1118340-unsplash
Photo by rawpixel on Unsplash

Dobrze odpoczywaj

Przedłużająca się noc wpływa na nasz naturalny rytm czuwania i snu. Szczególnie nieznośnie odczuwają to ci z nas o chronotypie skowronków oraz ci, którzy angażując się w standardowy pracowniczy tryb dobowy są zmuszeni do wstawania z łóżka o wczesnych godzinach porannych.

Dzieje się tak między innymi dlatego, że około godziny 6:00 rano u większości z nas naturalnie spada poziom melatoniny (hormonu odpowiedzialnego za jakość snu, wydzielanego głównie w ciemności). W ciągu lata pozwala nam to szybciej stanąć na nogi, a tymczasem zbyt mała ilość światła słonecznego wczesnym, jesiennym rankiem zachęca ciało do dłuższego odpoczynku.

Jakość snu w znacznym stopniu wpływa na poziom naszej koncentracji i produktywności w ciągu dnia – dlatego postaraj się o zrównoważenie rytmu okołodobowego, dostosowując jak najlepiej swój plan zajęć do okresów wzmożonej aktywności umysłowej i fizycznej w ciągu dnia.

Jako, że u każdego z nas rytm okołodobowy przebiega nieco inaczej – sprawdź, jaki jest twój chronotyp i w jakich porach dnia występują u ciebie okresy zwyżki energii oraz momenty na zwolnienie tempa i chwilę odpoczynku.

ekamelev-710213-unsplash.jpg
Photo by Егор Камелев on Unsplash

Pamiętaj też, żeby nie przemęczać się zbytnio. Jesienią naturalnie potrzebujemy większej ilości odpoczynku niż latem. Niepotrzebne przeciążanie ciała w tym okresie może podziałać na kreatywność równie źle, co nierozważne lenistwo.

A jeśli już dopada cię jesienna depresja i nie podoba ci się nic, ale to zupełnie nic, co produkujesz – zamiast surowo krytykować swoje działania i zmuszać się do bycia twórczym wbrew swojemu naturalnemu zegarowi, odpocznij porządnie.
W słabszym dniu czasem lepiej jest przeczytać książkę, obejrzeć film, czy przejść się o zmroku przez pełne kasztanów ulice, aby później móc cieszyć się wysokim poziomem kreatywności w chwili, gdy będzie ci on niezbędny.

Trochę kolorów

Ulubioną cechą jesieni jest dla wielu z nas kolor. Dywan z opadłych liści w parku, zmieniające barwę diody LED oświetlające ściany, czy faktura dodatków w wystroju pomieszczeń – wszystkie te detale mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na nasz jesienny nastrój i pobudzić w nas kreatywne moce.

Przykładem kreatywnej zabawy kolorami może być zmieniająca kolory lampka wykorzystująca pasek z diod LED, w którą zamieniłem jeden ze swoich amatorskich projektów (FRAKTON):

Ciekawostką jest też fakt odbijania się białego rozproszonego światła z różną częstotliwością od powierzchni w kontrastowych, intensywnych kolorach. Zabawa ze światłem białym odbitym od dwóch powierzchni w kontrastujących barwach intensywnej zieleni i czerwieni pozwala ujrzeć efekt wizualny „warstw cieni”.

Obiekty oświetlone takim światłem sprawiają ciekawe wrażenie – zupełnie, jakby były oglądane przez stary typ okularów do oglądania obrazów w 3D. Polecam wypróbować we własnym zakresie!

41506450_564128340670280_954156349497802752_o.jpg
Photo by Karolina Rejdych & KreatywnyKajetan

Kolory w otaczającej nas przestrzeni mogą bardzo dobrze wpłynąć na nastrój.
Odcienie czerwieni, pomarańczu i żółci wspaniale współgrają z kolorystyką jesiennej przyrody, będąc jednocześnie zachętą do intensywnego działania, pozytywnych przemyśleń i relaksu (szczególnie pomarańczowe oświetlenie). Dobrze powinna także zadziałać ciepła zieleń (kolor nadziei i naturalnej energii).

Barwy chłodne (błękity, fiolety) pobudzają umysł i pozwalają się skupić — są szczególnie pomocne w ciepłej, letniej aurze. Co do użycia ich przy tworzeniu jesiennej przestrzeni do pracy twórczej – poza wykorzystaniem ich w konkretnych projektach – skłaniam się jednak do odłożenia barw chłodnych na późniejszy, cieplejszy okres roku.

Pozytywne nastawienie i wewnętrzna motywacja

gabby-orcutt-74607-unsplash
Photo by Gabby Orcutt on Unsplash

Nic tak nie pobudza twórczo, jak optymizm i skupienie uwagi na robieniu tego, co tak naprawdę uwielbiamy. Dlatego w dowolnym rytmie, jaki przyjmiemy, zawsze znajdźmy czas dla swoich pasji i dla swojego kreatywnego rozwoju.

Życzę wam wszystkim, Twórcy, dużo ciepła, odpoczynku i wielu zrealizowanych pomysłów tej jesieni!