Jestem wszechstronnym pisarzem, redaktorem, kreatywnym asystentem zespołu i doradcą. Specjalizuję się w twórczej pracy z tekstem, tłumaczeniu z języka angielskiego, prowadzeniu lekcji i prezentacji oraz w redakcji publikacji edukacyjnych i popularnonaukowych w języku polskim i angielskim.

I am versatile freelance writer, editor, creative advisor and assistant, specializing in inventive copywriting, translation and educational publications edition.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w tworzeniu różnego rodzaju tekstów kreatywnych i użytkowych oraz dokumentacji | w strategicznych i analitycznych metodach organizacji pracy | procesie efektywnego wyszukiwania informacji | płynnej, łatwej oraz skutecznej komunikacji | wraz z umiejętnościami projektowania, organizacji i prowadzenia różnego rodzaju wystąpień publicznych | a także w tworzeniu ilustracji i infografik w stylistyce biznesowej, pop‑art i symbolicznej.

I have many years’ experience in production of various kinds of scripts and documents | strategic analytical approach to task management | effective research | easiness and fluency of communication | with genuine skills in various kinds of social performances | as well as in illustration and infographics in business, pop-art & symbolic style.

Oferuję skupioną na jakości współpracę w tworzeniu i redakcji tekstów oraz dokumentacji, a także wsparcie w projektach koncepcyjnych, efektywnym nauczaniu i usprawnianiu procesu komunikacji.

I am offering quality cooperation in writing, editing, design, effective teaching and communication improvement.

Mój szeroki zakres zainteresowań obejmuje
| zrównoważone projektowanie i edukację
| świadomy i kreatywny styl życia
| rozwój osobisty w ujęciu psychologicznym oraz duchowym
| społeczną i zawodową grywalizację
| usprawnianie produktywności w pracy i rzemiośle

My wide areas of interest embrace
| sustainable design and education
| mindful and creative lifestyle
| psychological and spiritual personal development
| social and business gamification
| productivity improvement in work and craft


Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

profi-gory-love-kajetan

Kajetan Wiecha

ima-keats-bright-starXX_morse-front-sgronoterapia_cover_kreatywnykajetan-blognatura uzdrawia książka