➲ scenariusze wydarzeń
➲ współpraca w pracach organizatorskich: przygotowanie i obsługa przestrzeni, kiosków warsztatowych, punktów informacyjnych i usługowych
➲ promocja wydarzeń w kanałach social-media
➲ community management