Wegetarianizm a Permakultura i Tao | fragment książki Wyższa Świadomość Człowieka

No proszę, okazuje się że prawidła, jakie przekazują nam permakultura , naturalne zdrowie , witariańska dieta , a nawet taoizm — wszystkie one są ze sobą harmonijnie powiązane. I to w bardzo prosty, jasny sposób. Jak permakultura stoi w kontrze do sztucznych upraw, czemu nasz pokarm w większości przypadków nie jest naturalny, oraz jak filozofia duchowa taoizmu stanowi klucz do zrozumienia zasady niedziałania?
☯ „Nie ingeruj w coś, co jest już idealne.” ☯ — to będzie zdanie łączące wszystkie wątki w tym temacie.
Zapraszam do lektury ciekawego wpisu ze strony Facebook wydawnictwa Raw Retreats Polska, zawierającego fragment niebawem wydawanej książki „Wyższa Świadomość Człowieka”, której autorem jest profesor Hilton Hotema, a autorem tłumaczenia i składu – Kreatywny Kajetan.

COMMUNITIES OF HOPE | WSPÓLNOTY NADZIEI – Odkrywając Ekowioski Europy | The Great Relation | dokument napisy PL

Wspaniała gratka dla zainteresowanych tym, jak działają i jakie możliwości dają nam ekowioski w kontekście naturalnego, zdrowego i regeneratywnego mieszkalnictwa przyszłości. Ruch zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności w bliskości Natury w dobie kryzysu klimatycznego i zmian społecznych w Europie jest jednym z najciekawszych i, być może, jednym z najskuteczniejszych, rozwiązań na problemy mieszkaniowe, społeczne i kulturowe, jakie napotykamy obecnie na drodze do regeneratywnej przyszłości całej cywilizacji. Zapraszam tym serdeczniej do obejrzenia dokumentu COMMUNITIES OF HOPE | WSPÓLNOTY NADZIEI autorstwa The Great Relation we współpracy z GEN Europe, oddziałem międzynarodowej sieci ekowiosek Global Ecovillage Network — z napisami PL mojego autorstwa.
Świadomej Kreacji!
🙏

Fundacja OnBoard | asystent kreatywny

Jako asystent kreatywny wspomagałem działania organizacyjne i medialne Fundacji OnBoard w okresie wczesnego lata 2021 roku, podczas przygotowań Fundacji do dalszego rozwoju w nowo obranym kierunku: edukacji związanej z systemami projektowania ekowiosek oraz dzielenia się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu budowania społeczności regeneratywnych i twórczych, opartych o permakulturę, naturalne budownictwo i własną produkcję zasobów.

W zakresie mojego wsparcia znalazła się kompleksowa organizacja planów działań kreatywnych Fundacji OnBoard na lato i jesień roku 2021. Podczas mojego miesięcznego pobytu na terenie tworzącej się lokalnej wspólnoty, wraz z prowadzącą Fundację Rodziną OnBoard stworzyliśmy plan dalszego działania, zapisany w postaci infografiki, integrującej bazę wiedzy z harmonogramem zadań. Plan działania powstał na bazie dobrze przeanalizowanych koncepcji, możliwości i zasobów, zidentyfikowanych podczas licznych spotkań organizacyjnych i mediacyjnych oraz burzy mózgów.

Plan organizacyjny objął identyfikację najważniejszych potrzeb, zasobów i możliwości rozwoju przyszłej Trójwioski-Ekowioski, po czym ustalenie priorytetów i możliwości potencjalnego powiązania zidentyfikowanych elementów. Cały proces projektowy i szereg regularnych spotkań w efekcie pozwoliły nam stworzyć dobrze przeanalizowaną listę zadań uszeregowanych według ich aktualnego priorytetu. Plan zadań został w ten sposób ściśle przystosowany do spełnienia potrzeb konkretnej lokalizacji i specyficznego dla Trójwioski-Ekowioski zespołu specjalistów oraz członków nowo tworzonej społeczności. Podczas jego przygotowywania opieraliśmy się o koncepcję czterech filarów projektowania ekowioski w metodyce EDE (Ecovillage Design Education) międzynarodowej organizacji GEN (Global Ecovillage Network).

Kreatywność Na Warsztacie | Osada Twórców 2017-2020

Osada Twórców Fundacji Cohabitat to drugie obok Ogólnopolskiego Festiwalu Budownictwa Naturalnego wydarzenie, które skierowało mnie ku poważnemu rozwijaniu umiejętności twórczych i pracy warsztatowej w zakresie projektowania zrównoważonego. Zwróciło moją uwagę na rozwijający się coraz lepiej pozytywny trend ekologicznego projektowania w duchu powrotu do Natury, ponownego wykorzystania materiałów i filozofii zero-waste.

Swoje przemyślenia i spostrzeżenia z pobytu w Osadzie Twórców opisałem w obszernym eseju na swoim poprzednim portfolio-blogu (w języku angielskim). W trzy lata po jego publikacji stworzyłem zaktualizowaną i zredagowaną polską wersję tego eseju.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem kooperatyw mieszkaniowych, naturalnego budownictwa i zrównoważonego mieszkalnictwa związanego z ochroną środowiska naturalnego do lektury, udostępniania i komentarzy.